Bedrijf en vitaliteit


Het CBR onderschrijft het belang van vitaliteit door leefstijlinterventies op te nemen in de vitaliteits doeleinden van een organisatie. Het belang van vitaliteit en een duurzame inzetbaarheid van personeel neemt sterk toe. Een toenemende krapte op de arbeidsmarkt, de wens om ziekteverzuim terug te dringen en personeelsprestaties te verhogen liggen hieraan ten grondslag.

Omdat we weten wat voor belangrijke bijdrage vrouwen35 + leveren in het arbeidsproces, zijn onderstaande cijfers verhelderend voor de impact van het verzuim binnen deze groep. De oplossing voor dit probleem is niet moeilijk. Verzuim door hormonale veranderingen zoals menstruatieklachten, overgangsklachten en zwangerschap, heeft meestal te maken met de onderkenning van het probleem. Het gebrek aan kennis bij management, arbodiensten, vrouwen zelf, verkeerde diagnostiek en het taboe dat er op rust zorgen ervoor dat deze problematiek op de werkvloer onbesproken blijft. Depressie, burn-out of chronische vermoeidheid blijken vaak als oorzaak te worden aangewezen, terwijl vrouwen zich midden in een ingrijpend lichamelijk veranderingsproces bevinden. Dat is niet alleen jammer voor deze vrouwen en hun werkgevers, maar ook voor de maatschappij. Want vrouwen zijn hard nodig in het arbeidsproces.

Verzuim tijdens de overgang

Onderzoekers van het Nij Smellinghe Ziekenhuis in Drachten concludeerden in een grootschalig onderzoek dat maar liefst 1/3 van de werkende vrouwen in de leeftijd van 45 – 50 jaar regelmatig uit het arbeidsproces valt door overgangsklachten. Denk aan slapeloosheid door opvliegers, gewrichtsklachten en depressie. Het gaat om een miljoen werkende vrouwen in deze leeftijd en die groep is groeiende. De onderzoekers zijn van mening dat dit ziekteverzuim maatschappelijke aandacht verdient en dat werkgevers zich vaak nog niet bewust zijn dat veel verzuim door de overgang komt. Ook concludeerden zij dat werkgevers nog zelden voorlichting aan werkneemsters van die leeftijd geven. En dat is jammer, want dat zou veel onnodig ziekteverzuim kunnen voorkomenVerzuim tijdens de maandelijkse menstruatie

Helaas is er minder onderzoek verricht naar het effect op het arbeidsproces van klachten rondom de maandelijkse menstruatie. Toch laten verschillende onderzoeken de impact van deze klachten zien. Zo toonde Engels onderzoek aan dat vrouwen die last hadden van menstruele migraine maar liefst 4,2 dagen per drie maanden missen ten opzichte van 2,4 dagen bij vrouwen zonder menstruele migraine. Tel hierbij op dat de vrouwen uit dit onderzoek ook nog eens aangaven dat na 6 dagen werkhervatting de productiviteit pas op de helft van de normale productiviteit zit. Onafhankelijk NIPO onderzoek toonde aan dat in Nederland maar liefst 1 op de 12 vrouwen rond de menstruatie last heeft van migraine volgens de officiële criteria van de International Headache Society (IHS). Van deze vrouwen werd maar liefst 45% ernstig belemmerd in hun werk.

Ook hevige, langdurige en onregelmatige menstruatie of bloedverlies tussen de menstruaties door blijkt een belangrijke factor voor verzuim te zijn. Deze klacht behoort binnen de gynaecologie zelfs tot de meest voorkomende klachten. Maar liefst 20 procent van de vrouwen heeft hier last van. Dat zijn in Nederland 800.000 vrouwen in de leeftijd van 35 tot 55 jaar.


Hoe vitaal is uw organisatie?

Hoe is vitaliteit ingeregeld binnen uw organisatie op meerder gebieden en hoe is dat zichtbaar en voelbaar voor uw werknemers in het algemeen? Wat biedt u aan informatie aan vrouwen betreffende het onderwerp gezondheid en hormonen?

Het is daarom belangrijk om verder te kijken. Het streven naar een organisatie waarin zowel werkgever als werknemer hun intrinsieke motivatie weten te gebruiken en eigen verantwoordelijkheid nemen om hun eigen vitaliteitsontwikkeling duurzaam te blijven uitoefenen is een mogelijk einddoel. Maar hoe ziet dat er concreet uit en hoe bereik je dat?

PuntVitaal heeft speciaal voor de doelgroep vrouw 35+ een plan van begeleiding ontwikkeld.

Deze unieke aaanpak biedt een leefstijlmeting, een vitaliteitscheck, advies en een follow-up.