Verwijzers informatie


Dat leefstijl van groot belang is om gezond te zijn en te blijven, weten de meeste Nederlanders wel. Maar dat leefstijlinterventies effectief ingezet kunnen worden voor herstel of behandeling van ziekten is minder bekend.


Waarin kunnen wij verwijzers ondersteunen?


PuntVitaal streeft er naar om de ziektelast van leefstijl gerelateerde ziekten te verminderen door integrale leefstijlinterventies in de behandeling van deze ziekten een centrale plek te geven, samen met zelfzorg en regie op eigen gezondheid.

PuntVitaal wil leefstijl gerelateerde ziekten zo veel als mogelijk omkeren door:

  • Verdere wetenschappelijke onderbouwing voor leefstijlinterventies kenbaar te maken en uit te dragen
  • Toepassing van innovaties die mensen in staat stellen om binnen hun mogelijkheden zelf regie te voeren over hun gezondheid
  • Het bundelen van alle mogelijkheden om initiatieven leefstijl en integrale vitaliteit te vergroten

SOLK, fybriomylalgie, migraine, overgangsklachten, diabetes, overgewicht, etc. U ziet deze mensen dagelijks voor u verschijnen en soms met grote regelmaat. Mensen zoeken naar geluk en gezondheid, ook met een diagnoses die ze gesteld hebben gekregen. Vaak is de medische behandeling klaar of lopende, maar de klacht bestaat nog.

Gezondheid is niet alleen afwezigheid van ziekte, Het is veel meer.

Wij ondersteunen clienten vanuit een integrale aanpak en kijken holistisch naar vraag die nog open staat. Daarbij richten we ons enerzijds graag op de preventieve kant van gezondheid in de vorm van vitaliteit waarborgen, anderzijds kijken we naar de mogelijkheden die nog over zijn om een leven zo gezond mogelijk te maken. Dus vitaliteit terugbrengen.

En dat doen we in een warme en fijne setting. Wij luisteren echt naar de mens, wij stimuleren een zelfaanpak en waar kennis ontbreekt zorgen we voor aanvulling.

Onze verpleegkundige, integrale vitaliteit- en leefstijlcoach, denkt graag met uw mee. Daarnaast werken wij samen met fysiotherapeuten en Nip gecertificeerde psychologen.

Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact op.


Wordt begeleiding van de leefstijlcoach vergoed door zorgverzekeraars?


Leefstijlcoaching en integrale vitaliteitscoaching in algemene zin wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

Een leefstijlcoach voert overigens geen medische ‘behandeling’ uit, maar begeleidt mensen bij het vergroten van de positieve gezondheid. Vaak zorgt dit voor het voorkómen van ziekte en/of het verminderen van klachten en symptomen, waardoor het voor zorgverzekeraars relevant kan zijn om begeleiding van een leefstijlcoach te vergoeden, maar zover is de maatschappij nog niet.

Leefstijlcoaches begeleiden graag mensen die komen omdat ze geestelijk en lichamelijk fit willen zijn en daar zelf in willen investeren. Ook werkgevers zijn hierin een interessante partij. Het zou dan ook te beperkt zijn om de leefstijlcoach te typeren als een zorggerelateerd beroep.

(richtlijn BLCN, 2020)

Heeft u vragen over de vergoedingen? Neem gerust contact met ons op!